دانلود فیلم وبینار آینده صنعت کارتن در ایران و جهان

فیلم وبینار آینده صنعت ورق و کارتن در ایران و جهان
حامی :شرکت Green Field
زمان : دوشنبه 18 اسفند 1399
از ساعت 14 لغایت 16
مدرس : سید امیر حسینی
آینده صنعت ورق و کارتن بعد از کرونا
پیش بینی تولید کارتن در 5 سال آینده در ایران
آمار واقعی تولید کارتن در ایران
مطلوبیت سرمایه گذاری در صنعت ورق و کارتن
سرمایه گذاری های جدید
بازارهای صادراتی کارتن ایران
رقیب های منطقه ای
وضعیت تامین موارد اولیه (کاغذ)
بررسی آمار تولید کارتن در کشورهای همسایه :
عراق- ترکیه – کویت – عربستان – امارات- پاکستان – افغانستان – ترکمنستان – آذربایجان – سوریه
در وبینار18 اسفندماه- آینده صنعت ورق و کارتن در ایران و جهان
بعد از ویروس کرونا چه نوع کارتن هایی در جهان مطلوبیت بیشتری پیدا کرده اند

((نمونه فیلم وبینار آینده صنعت ورق و کارتن در ایران و جهان))
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال – خرید